Baza Ligjore

Kuadri Ligjor Emigrimi i ligjshëm për arsye punësimi rregullohet nga Ligji Nr. 9668, datë 18.12.2006 “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi”, https://qbz.gov.al/eli/ligj/2006/12/18/9668/f17925d0-49e2-478a-bfb2-3d4d2bac6ab5 i ndryshuar nga Ligji Nr. 10389, datë 3.3.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin Nr. 9668, datë 18.12.2006 “Për emigrimin e shtetasve shqiptarë për motive punësimi”. https://qbz.gov.al/preview/92885b66-4bd8-4c53-9e1b-42e9ed965aca Ky ligj rregullon […]